Powerpoint asetusten määritykset

Powerpoint –esityksen määritykset käytettäessä Fiscal Info TV –järjestelmää:
Eri Powerpoint –versioissa kieli sekä nimet saattavat vaihdella ja vanhemmissa versioissa ei ole valmiina 16:9 –vaihtoehtoa, vaan täytyy kuvasuhde määritellä käsin(cm).

  1. Design/Rakenne > Page setup/Sivun asetukset > Sivun koko automaattisesti 4:3, VAIHDA kokoon 16:9 (25,4cm x 14,29cm)
  2. Transitions/Sivun vaihdot (> Advance Slide) > raksi pois kohdasta ”On mouse click”/”Hiirellä painettaessa” > raksi kohtaan ”After/Jälkeen” sekä haluttu dian esitysaika sekunteina
  3. Jos sama esitysaika halutaan jokaiselle dialle, klikataan vielä painiketta ”Apply to all”/”Lisää kaikkiin”. Jos jokaiselle dialle halutaan määrittää eri esitysaika, käydään jokainen dia yksitellen läpi ja tehdään määritys kohta 2
  4. Slide show/Diaesitys > Setup slideshow/Diaesityksen asetukset > raksi kohtaan ”Loop continuosly until ESC”

Kun nämä määritykset on tehty ja Powerpoint –tiedosto lisätään Fiscal Media Manager –ohjelman esityslistaan, annetaan tiedostolle esitysajaksi diojen sekä kunkin esitysajan yhteenlaskettu aika. Esimerkiksi: 5 diaa, jokaisella 5 sekuntia esitysaikaa = 5x5 = Manageriin laitetaan tiedostolle esitysajaksi 25 sekuntia. Joka kerta, kun teet muutoksia samaan Powerpoint –tiedostoon, täytyy se tallentaa uudella nimellä sekä lisätä uudestaan Managerin esityslistaan.