Miten lisään UNC -polun Managerin esityslistaan?

UNC.JPG

UNC –polun lisääminen Fiscal Manager PRO –ohjelmassa


Kun tiedostoon viitataan UNC-polulla(\\tietokoneen nimi\jakonimi\tiedostonnimi), luetaan tiedosto sen sijainnista joka kerta kun sen esitysvuoro tulee. Tällä saavutetaan se, että tiedostoa voidaan muokata ja muutokset näkyvät Info TV -näytöillä ilman, että Manager -ohjelmaan kosketaan. Riittää, kun tiedosto määritellään yhden kerran (kuten yllä \\MIKA8740\jako\Jellyfish.jpg).

Uutena ominaisuutena Fiscal Media Player PRO –ohjelmassa on kaikkien jaetussa hakemistossa olevien esityskelpoisten tiedostojen näyttö yhdellä viittauksella. Player –ohjelma näyttää tällöin kaikki, hakemistossa olevat esityskelpoiset tiedostot, käyttäen esitysaikana viittauksen kohteena olevalle tiedostolle annettua esitysaikaa. Esityksen aikana voidaan tiedostoja lisätä, poistaa tai muokata. Muutokset näkyvät heti, kun ko. tiedoston seuraava esitysaika tulee. Viittauksia voi olla useita ja niille voidaan antaa erimittaisia esitysaikoja.


jaettuhakemisto.jpg

Esimerkki jaetusta hakemistosta ja siellä olevista tiedostoista